Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Anunturi de lntentie, lnvitatii de Participare si a tuturor documentelor aferente acestora, destinata ENTITATILOR JURIDICE
Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de Furnizare materiale promotionale "Bucuresti Oras GAZDA EURO 2020"
 
Rezultatul procedurii cu nr 1778/18.12.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul ,Sala Multifunctionala- Complex Sportiv "lia Manoliu"
 
Rezultatul procedurii cu nr 1776/18.12.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza Expertiza + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventie (DALI) pentru ,ExtindereScoala Gimnaziala nr. 56, B-dul Pache Protopopescu nr. 109A, sector 2, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr 1664/06.12.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii privind elabortarea documentatiei tehnice - faza "Expertiza Tehnica si Studiu Geotehnic privind infiltratiile aparute in subsolul blocului D4 Ghermanesti"
 
Rezultatul procedurii cu nr 1634/04.12.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de Asistenta Tehnica din partea Proiectantului si Expertiza Tehnica pentru "Grup Scolar Nichita Stanescu, str. Lucretiu Patrascanu nr. 3, sector 3" - finalizare lucrari
 
Rezultatul procedurii cu nr 7289/02.11.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Proiectare, Asistenta Tehnica si Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti (7 obiective insumand o lungime de traseu de 31,621 km)
 
Rezultatul procedurii cu nr 7322/02.11.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de executie Lucrări de asistenta tehnica-dirigentie de santier aferente obiectivului Modernizare centrala termica Amzei" din cadrul obiectivului de investitii "Modernizare 11 centrale termice din Municipiul Bucuresti"
 
Rezultatul procedurii cu nr 7318/02.11.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier aferente obiectivului Modernizare centrala termica Amzei" din cadrul obiectivului de investitii "Modernizare 11 centrale termice din Municipiul Bucuresti"
 
Rezultatul procedurii cu nr 2439/01.11.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la Arena
Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr 312/09.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Obiect 21. Nod Andronache - Inchidere inel median"
 
Rezultatul procedurii cu nr 314/09.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica
 
Rezultatul procedurii cu nr 316/09.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Obiect 11. Nod Avionului - Inchidere inel median
 
Rezultatul procedurii cu nr 318/09.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Serviciide elaborare documentatie tehnica faza Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/desfiintare lucrari si Proiect Tehnic de Executie inclusiv Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investii "Strapungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersectie Calea Vitan Barzesti
 
Rezultatul procedurii cu nr 320/09.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Obiect 5. Nod Chitila - Inchidere inel median
 
Rezultatul procedurii cu nr 1123/03.10.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de curatenie exterioara, amenajare si intretinere spatii verzi la Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii de atribuie a contractului de achiziție publică, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 130/2018,pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, - conform Raportului procedurii nr. 2340/03.08.2018, aprobat de ordonatorul principal de credite
 
Rezultatul procedurii cu nr 4944/29.08.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare a Analizei Cost Beneficiu aferente Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termica al Municipiului Bucuresti ( 25 obiective totalizand 105,969 km traseu conducte de termoficare)"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 231/23.08.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii nr. 1006/22.08.2018 de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru obiectivul de investiii " Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel -Autostrada A1(Bucuresti - Pitesti)" - Tronson I - Nod Rutier Virtutii
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1695/22.08.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Restaurarea si punerea in valoare a PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1386/07.08.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de curatenie interioara pentru Stadionul Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr. 137/25.07.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii: ,Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti" - Traseul 1: Piata Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing- Str. Nicolae Caramfil- Sos. Pipera- Str. Alexandru Serbanescu- Bd. Aerogarii - DN1 - Piata Presei Libere - Sos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 590/20.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii pentru Lucrari de reparatii si renovare la Stadionul Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr. 571/18.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii pentru elaborare PUZ aferent imobil - teren Sos. Panduri nr.77, sector 5
 
Rezultatul procedurii cu nr. 125/18.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Refacere Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/desfiintare lucrari si Proiect Tehnic + Detalii de Executie inclusiv Asistenta Tehnica pentru obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 549/14.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de paza si protectie pentru Stadionul Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr. 504/07.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajare, reabilitare si refunctionalizare sala spectacole si spatii anexe Teatrul ION CREANGA"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 828/06.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii privind elaborarea documentatiei tehnice faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventie + Proiect Tehnic + Documentatie Tehnica de obtinere a Autorizatiei de Construire + Detalii de Executie + Asistenta tehnica (DALI+PT +DTAC+DE+AT) pentru Extindere Liceul Teoretic "Stefan Odobleja", Strada Dorneasca nr. 7A, sector 5, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 461/05.06.2018 aferent procedurii de atribuire de atribuire a Acordului Cadru privind prestarea serviciilor tehnice de exploatare, operare, mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice, ventilatie, instalatii de stins incendiu, instalatii electrice de joasa tensiune si instalatii de curenti slabi pentru Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr. 459/05.06.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii pentru elaborare PUZ aferent Parcajului subteran Edgar Quinet
 
Rezultatul procedurii cu nr. 760/30.05.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii privind elaborarea documentatiei tehnice faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventie (DALI) pentru Consolidare imobil Teatrul Mic, strada Constantin Mille nr. 14-16, sector 1, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 370/24.05.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de lucrari "Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche"
 
Rezultatul procedurii ... aferent procedurii de atribuire a contractului privind servicii de intretinere si reparare copiatoare din dotarea Primarie Municipiului Bucuresti
 
Rezultatul procedurii ... aferent procedurii de atribuire a contractului privind servicii de lucrari de instalare de echipament de ventilatie - perdele de aer cald
 
Rezultatul procedurii ... aferent procedurii de atribuire a contractului privind servicii de curatenie la sediile administrate de Municipiul Bucuresti prin Directia Suport Tehnico-Administrativ
 
Rezultatul procedurii ... aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii pentru organizarea unui eveniment de diseminare in cadrul proiectului CREATE (,Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency"- ,Diminuarea Congestiei in Europa: Eficienta Avansata in Transporturi
 
Rezultatul procedurii cu nr. 364/24.05.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului privind servicii de specialitate in vederea elaborarii documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu
 
Rezultatul procedurii cu nr. 126/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de dezvoltare website; servicii de gazduire si administrare website/ e-mail
 
Rezultatul procedurii cu nr. 489/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului a contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Scoala Gimnaziala Leonardo da Vinci (fosta Scoala nr. 75), Strada Gheorghe Petrascu nr. 55, sector 3
 
Rezultatul procedurii cu nr. 491/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Scoala Alexandru loan Cuza (fosta Scoala nr. 199), Bd.- ul Nicolae Grigorescu nr. 14, sector 3
 
Rezultatul procedurii cu nr. 493/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant"- Scoala Gimnaziala nr. 92, Aleea Vlahita nr.1A, sector 3
 
Rezultatul procedurii cu nr. 342/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului privind Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Supralargire Soseaua Fabrica de Glucoza"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 343/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului privind Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii "Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Soseaua lancului" si "Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Soseaua Pantelimon"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 495/27.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului privind servicii de administrare parcare subterana a Primariei Municipiului Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 422/24.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza SF+PT +DT AC+DE+Asistenta tehnica pentru "Construire 4 gradinite cu 8 grupe, in incinta unitatilor, scolare din sectorul 2, Bucuresti"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 423/24.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza SF+PT +DT AC+DE+Asistenta tehnica pentru "Construire 5 corpuri noi cu destinatia after-school, in incinta unititilor scolare din sectorul 5, Bucuresti"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 457/25.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Liceul Benjamin Franklin, Strada Pictor Gheorghe Tatarascu nr.1, sector 3, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 459/25.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Scoala Gimnaziala nr. 47, Sos. Garii Catelu nr. 130, sector 3, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 463/25.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Scoala Gimnaziala nr. 67, Aleea Magnetului nr. 1-3, sector 3, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 461/25.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant" - Scoala Gimnaziala nr. 112, Strada Patulului nr. 2, sector 3, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 455/25.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii de elaborare a documentatiei tehnice - faza Expertiza tehnica pentru obiectivele de investitii: Scoala Generala nr. 16 si Scoala Generala nr. 149, Bucuresti
 
Rezultatul procedurii cu nr. 316/ 19.04.2018 aferent procedurii de atribuire a contractului de Executie Lucrari pentru obiectivul de investitii "Finalizare lucrari reabilitare la Grup Scolar Nichita Stanescu cuprinsa in proiectul "Reabilitarea lnfrastructurii Educationale"
 
Anunt de atribuire-Elaborarea studiilor de fezabilitate SF aferente Proiectului "lmplementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti""
 
Anunt de atribuire-"Lucrari de reparatii, servicii tehnice de exploatare si mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice si de ventilatie pentru imobil Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5 - sediul Primaria Municipiului Bucuresti"
 
Anunt de atribuire-Achizitie publica de lucrari: "Lucrari de reparatii, servicii tehnice de exploatare si mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice si de ventilatie pentru Arena Nationala"

 

 

 

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020