Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare trimestriale » Situaţii financiare trimestriale 2011 trim III Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Situaţii financiare trimestriale 2011 trim III
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
  Situaţii financiare trimestriale 2011
1 Politici contabile
2 Note explicative / Raport de analiză
3 Anexa 1: Bilanţ
4 Anexa 2: Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor (instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii)
7.2 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor (buget local)
7.3 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
7.4 Anexa 7b: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din fonduri externe nerambursabile)
8 Anexa 9: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
9 Anexa 11: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
10 Anexa 12: Contul de execuţie a bugetului local venituri
11 Anexa 13: Contul de execuţie a bugetului local- cheltuieli
12 Anexa 14b: Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
13 Anexa 15: Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - cheltuieli
14 Anexa 17: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
15 Anexa 18: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
16 Anexa 27: Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
17 Anexa 29: Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei
18 Anexa 30: Situaţia plăţilor restante
19 Anexa 40b: Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017