Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale » Situaţii financiare 2010 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Financiar, Contabilitate, Buget - Situaţii financiare 2010
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
   
1 Politici contabile
2 Note explicative / Raport de analiză
3 Anexa1 Bilanţ
4 Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1 Detalierea cheltuielilor (buget local)
7.2 Anexa 7.2 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate integral din venituri proprii)
7.3 Anexa 7.3 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local)
7.4 Anexa 7.4 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
7.5 Anexa 7.5 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din fonduri externe nerambursabile)
7.6 Anexa 7.6 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din venituri în afara bugetului local)
8 Anexa 8 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii - venituri
9 Anexa 9 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - venituri
10 Anexa 10 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cheltuieli
11 Anexa 11 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - cheltuieli
12 Anexa 12 Contul de execuţie a bugetului local - venituri
13 Anexa 13 Contul de execuţie a bugetului local - cheltuieli
14 Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
15 Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - cheltuieli
16 Anexa 17 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
17 Anexa 18 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
18 Anexa 19 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - venituri
19 Anexa 20 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - cheltuieli
20 Anexa 21 Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale
21 Anexa 22 Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale
22 Anexa 23 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2010 (total)
23 Anexa 23 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2010 (instituţii finanţate integral de la bugetul local)
24 Anexa 23 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2010(institutii finantate din venituri proprii si subventii de la bugelul local)
25 Anexa 27 Situaţia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabi le (FEN) postaderare"
26 Anexa 29 Situaţia platilorlor din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
27 Anexa 30 Situaţia platilor restante
28 Anexa 34 Situaţia modificarilor in structura aclivelor nete/capitalurilor
29 Anexa 35a Situaţia activelor fixe amortizabile
30 Anexa 35b Situaţia activelor fixe neamortizabile
31 Anexa 40b Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017