Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale » Situaţii financiare 2005 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Financiar, Contabilitate, Buget - Situații financiare 2005
HOTĂRÂREA C.G.M.B. nr. 126/01.06.2006
privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale C.G.M.B. pe anul 2005
Anexa 1 Bilanţ contabil încheiat la 31.12.2005
Anexa 2 Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unitaţi administrativ-teritoriale
Anexa 3.1 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (alocaţii bugetare)
Anexa 3.2 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local)
Anexa 3.3 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (instituţii publice finanţate integral din venituri proprii)
Anexa 3.4 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (instituţii publice finanţate din împrumuturi externe)
Anexa 3.5 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (instituţii publice finanţate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa 3.6 Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate (instituţii publice finanţate din fonduri evidenţiate în afara bugetului local)
Anexa 4 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii
Anexa 5 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local
Anexa 6 Contul de execuţie a bugetului local
Anexa 7 Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unitaţi administrativ-teritoriale
Anexa 8.1 Detalierea cheltuielilor (buget local)
Anexa 8.2 Detalierea cheltuielilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local)
Anexa 8.3 Detalierea cheltuielilor (instituţii publice finanţate integral din venituri proprii)
Anexa 8.4 Detalierea cheltuielilor (împrumuturi externe)
Anexa 8.5 Detalierea cheltuielilor (fonduri externe nerambursabile)
Anexa 8.6 Detalierea cheltuielilor (fonduri evidenţiate în afara bugetului local)
Anexa 9 Situaţia numărului mediu de salariaţi pentru care se raporteaza cheltuieli cu salariile
Anexa 10 Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
Anexa 11 Situaţia activelor fixe
Anexa 12.1 Situaţia creanţelor şi datoriilor (total)
Anexa 12.2 Situaţia creanţelor şi datoriilor (alocaţii bugetare)
Anexa 12.3 Situaţia creanţelor şi datoriilor (venituri proprii)
Anexa 12.4 Situaţia creanţelor şi datoriilor (fonduri speciale)
Anexa 12.5 Situaţia creanţelor şi datoriilor (alte surse)
Anexa 13.1 Plăţi restante (total)
Anexa 13.2 Plăţi restanţe (alocaţii bugetare)
Anexa 14 Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe
Anexa 16 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile
Anexa 17 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017