Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Bugetul propriu al municipiului București Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Financiar, Contabilitate, Buget - Bugetul propriu al municipiului București
Documentaţii pentru elaborarea proiectului de buget conform SCRISOARE CADRU

2018

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul anul 2018, aprobat prin HCGMB nr. 54/22.02.2018, cu modificarile ulterioare pana la data de 30.03.2018

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul anul 2018, aprobat prin HCGMB nr. 54/22.02.2018

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018 PROIECT

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2017

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2021, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D cu formularele anexate)

Bugetul General centralizat propriu al Municipiului Bucuresti- Definitiv (cu ultimele modificari valabile la data de 31.12.2017)

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017, aprobat prin HCGMB nr.129/05.04.2017 incluzand modificarile si completarile ulterioare la data de 31.12.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti prin HCGMB nr.129/05.04.2017 incluzand modificairile aprobate prin HCGMB nr. 535/31.10.2017 precum si virarile de credite bugetare pana la data de 15.11.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 480/28.09.2017 - cu modificarile ulterioare actualizat la data de 30.09.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 381/11.09.2017 - cu modificarile ulterioare actualizat la data de 21.09.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 129/05.04.2017 - cu modificarile ulterioare actualizat la data de 31.07.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 129/05.04.2017 - cu modificarile ulterioare actualizat la data de 30.06.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 129/05.04.2017- incluzând modificările până la 31.05.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 129/05.04.2017- detaliere pe trimestre

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 aprobat prin HCGMB 129/05.04.2017

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2017 PROIECT

SINTEZĂ BUGET LOCAL 2017

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D cu formularele anexate)

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016 cu modificarile ulterioare,actualizat la data de 31.12.2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016, actualizat la data de 30.09.2016

Bugetul aprobat prin: HCGMB Nr. 32/29.02.2016; HCGMB Nr.:52/25.03.2016;73/31.03.2016 ; HCGMB Nr.:108,119,120,121/26.05.2016 incluzand si virarile de credite bugetare si modifidirile in repartizarile pe trimestre si aprobate de Ordonatorul Principal de Credite pana la data de 31.07.2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016 cu modificarile ulterioare, actualizat la data de 30.06.2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016 cu modificarile ulterioare, actualizat la data de 31.05.2016


Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016 incluzand virarile de credite bugetare si modificarile in repartizarile pe trimestre la data de 31.03.2016

Cheltuieli de investitii la RADET pe anul 2016 conform art.5(a) din HCGMB 32/2016", Anexa 2.40 la Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2016- Lista obiectivelor de investitii a RADET pe anul 2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016, actualizat la data de 29.03.2016

Repartizarea pe trimestre a bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016, aprobat prin HCGMB nr. 32/29.02.2016

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2016 PROIECT (Prezentare video)

Comunicare Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti

Formulare bugete locale 2016-2019

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D,E cu formularele anexate)

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2015

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D,E cu formularele anexate)

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015, actualizat la data de 31.12.2015
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe 2015 aprobat prin HCGMB 80/2015, rectificat prin HCGMB nr. 222/15.12.2015

Proiect rectificare Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015 PROIECT
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015 rectificat prin HCGMB 183/29.10.2015
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015, aprobat prin HCGMB nr. 80/06.04.2015 cu modificarile ulterioare, la data de 30.09.2015
Proiectul de rectificare a bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015, aprobat prin HCGMB nr. 8O/06.04.2015 incluzand virarile de credite bugetare si modificarile in repartizarile pe trimestre la data de 30.06.2015
Repartizarea pe trimestre a bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015 aprobat prin HCGMB 80/06.04.2015
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2015, aprobat prin HCGMB nr. 80/06.04.2015
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti-PROIECT pe anul 2015

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2014

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D,E cu formularele anexate)

Formulare bugete locale 2014

Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti-PROIECT pe anul 2014
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014, aprobat prin HCGMB nr. 32/27.02.2014
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014 aprobat prin HCGMB nr. 32/27.02.2014 si HCGMB nr. 47/27.03.2014 si detaliat pe trimestre de Ordonatorul Principal de Credite
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014 aprobat prin HCGMB nr. 32/27.02.2014 si HCGMB nr. 47/27.03.2014 si HCGMB NR. 70/29.04.2014 actualizat la data de 15.05.2014
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014 aprobat prin HCGMB nr. 32/27.02.2014 si NR. 47/27.03.2014 cu modificarile ulterioare actualizat la data de 30.06.2014
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014 actualizat la data de 30.09.2014
Proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2014
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014-prevederi definitive

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2013

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(Anexele A,B,C,D,E cu formularele anexate)

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 şi a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
- Machete pentru intocmirea proiectului de buget;

Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2011 şi a estimărilor pentru anii 2012-2014, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
- Machete pentru intocmirea proiectului de buget;

Proiectul Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
Bugetul aprobat al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 actualizat la data de 30.06.2013
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 actualizat la data de 30.09.2013
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013-prevederi rectificate proiect
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013-prevederi aprobate in sedinta Consiliului General din data de 31.10.2013
Proiectul de buget al Municipiului București supus aprobării în ședința CGMB/28 Noiembrie 2013
Bugetul Municipiului București 2013 rectificat la 28 noiembrie si aprobat prin HCGMB nr. 287/28.11.2013
Proiectul Hotararii privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anuL 2013, supus aprobarii CGMB pentru rectificarea din 18.12.2013
Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2013 rectificat si aprobat prin HCGMB nr. 304/18.12.2013
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013-prevederi definitive

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2012

Proiectul Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
Bugetul aprobat al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 actualizat la data de 30.09.2012
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012-prevederi rectificative
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012-prevederi definitive

- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2011

Proiectul bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti aprobat pe anul 2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 actualizat la data de 30.06.2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 actualizat la data de 27.07.2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 actualizat la data de 30.09.2011
Proiect de rectificare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 rectificat la data de 28.11.2011
Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011-prevederi definitive
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2010

Proiectul bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
Bugetul propriu al municipiului Bucuresti aprobat pe anul 2010
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2009

Proiectul Bugetului CGMB pe anul 2009
Bugetul CGMB aprobat pe anul 2009
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2008

Bugetul CGMB 2008 rectificat
Proiectul Bugetului CGMB pe anul 2008
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2007

Proiectul Bugetului CGMB pe anul 2007
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B.;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B.;

2006

Proiectul Bugetului CGMB pe anul 2006
Bugetul CGMB aprobat pe anul 2006
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2006;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2006;

2005

Proiectul Bugetului CGMB pe anul 2005
Bugetul CGMB aprobat pe anul 2005
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2005;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2005;

2004

Bugetul CGMB aprobat pe anul 2004
Bugetul CGMB rectificat pe anul 2004
- utilizarea fondurilor din Bugetul C.G.M.B. la 30.11.2004;
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2004;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2004;

2003

- utilizarea fondurilor din Bugetul C.G.M.B. la 31.12.2003;
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2003;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2003;

2002

- utilizarea fondurilor din Bugetul C.G.M.B. la 31.12.2002;
- lista platilor pentru cheltuieli de capital (investitii) efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2002;
- lista platilor pentru cheltuieli curente efectuate de catre P.M.B. la 31.12.2002.
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017