Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Telefoane PMB Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Lista numerelor de telefon
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
DIRECŢIE - SERVICIU INTERIOR EXTERIOR
PRIMAR GENERAL
PRIMAR GENERAL SECRETARIAT 1110 021/305.55.00
Fax: 021.312.00.30
VICEPRIMAR 1
CABINET VICEPRIMAR
Secretariat      
2101
       

021/305.55.00
Fax: 021.305.55.59

VICEPRIMAR 2
CABINET VICEPRIMAR
Secretariat
2201
021/305.55.00
SECRETAR GENERAL
SECRETAR GENERAL Secretariat 3101 021/305.55.00
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Secretariat 3064 021/305.55.00
DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ
Secretariat 3029/3028 021/305.55.00
Serviciul organizare ședințe CGMB 3031 021/305.55.00
Serviciul Transparenţă Decizională 3021/3022 021/305.55.00
Serviciul Asistență Juridică și Tehnică Legislativă 3017/3030 021/305.55.00
Biroul pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 3044/3021 021/305.55.00
CABINET SECRETAR GENERAL
SECRETAR GENERAL Secretariat 3101 021/305.55.00
DIRECŢIA GENERALĂ OPERAŢIUNI
Secretariat

4041

021/305.55.00
021.305.55.20/ 021.305.55.19
DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMARE
Secretariat 5079 021/305.55.00
Serviciul Relații cu Cetăţenii   021.302.15.15
Înregistrare Petiții    
Punct de informare Drumețul   021.490.00.23
Casierie C.I.D.R.C. 4228
021.302.15.15
021.302.15.28
Serviciul Audiențe C.I.D.R.C. 4229 021.302.15.15
021.302.15.29
Serviciul Dispecerat, Comunicare, Audiențe    
Informații Acces Control-Parter    
DIRECŢIA SISTEME INFORMATICE
Secretariat 4023

021/305.55.00
021.305.55.66

Serviciul Administrare Infrastructură Informatică 4042 021/305.55.00
Serviciul Planificare Strategie Proiecte 4034 021/305.55.00
DIRECŢIA AUDITUL ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Secretariat 4016 021/305.55.00
DIRECŢIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ ȘI VOLUNTARIAT
Secretariat 4043 021/305.55.00 
Serviciul Organizare-Mobilizare și Planuri Operative 4029 021/305.55.00
Serviciul Suport Logistic și Voluntariat pentru Situații de Urgență 4028 021/305.55.00
DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII PUBLICE
Secretariat 2027 021/305.55.00
DIRECŢIA TRANSPORTURI DRUMURI  SISTEMATIZAREA CIRCULAŢIEI
Secretariat 2009 021/305.55.00
Serviciul Lucrări Infrastructură 2015/2016 021/305.55.00
Serviciul Sistematizarea Circulaţiei, Transport Urban şi Autorizări 2012 021/305.55.00
Serviciul Planificare și Pregătire Proiecte 2011 021/305.55.00
Compartiment TAXI 2013 021/305.55.00
DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE
Secretariat 2022 021/305.55.00
Serviciul Termoenergetic 2039 021/305.55.00
Serviciul Alimentare cu Apă și Canal Amenajări hidrotehnice 2020 021/305.55.00
Serviciul Managementul Deșeurilor Salubritate și Toalete Ecologice 2029 021/305.55.00
Serviciul Iluminat Public Stradal. Arhitectural și Monumental 2030 021/305.55.00
Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice a Municipiului București 2022 021/305.55.00
Serviciul Autorizare Coordonare Lucrări Infrastructură 2025 021/305.55.00
Serviciul Managementul Avarii Dispecerat 2037 021/305.55.00
UIP Glina 2073 021/305.55.00
DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII
Secretariat    
DIRECŢIA INVESTIŢII
Secretariat 2040 021/305.55.00
Biroul Parteneriat Public Privat 2062 021/305.55.00
Serviciul Consolidări 2066 021/305.55.00
Serviciul Lucrări de Investiţii 2064/2065 021/305.55.00
DIRECŢIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Secretariat 2052 021/305.55.00
Serviciul Cultură 2052 021/305.55.00
Biroul Educație, Sport 2051 021/305.55.00
Serviciul Turism 2067 021/305.55.00
DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTE ŞI FINANȚĂRI EXTERNE
Secretariat 2044 021/305.55.00
Serviciul Management Finanțări Externe 2045 021/305.55.00
Birou Management Proiecte cu Finanțare Internațională 2046 021/305.55.00
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Secretariat 4101 021/305.55.00
SERVICIUL C.F.P.
Secretariat 4116 021/305.55.00
DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE
Compartimentul Financiar Cheltuieli Curente 4145 021/305.55.00
Compartimentul Financiar Investiţii 4141 021/305.55.00
Serviciul Contabilitate 2454 021/305.55.00
DIRECŢIA VENITURI
Compartimentul Execuție Bugetară Venituri 5044 021/305.55.00
Serviciul Urmărire Contracte și Creanțe 5042 021/305.55.00
Serviciul Executare Silită 5045 021/305.55.00
Serviciul Urmărire Venituri și Taxe 5099 021/305.55.00
DIRECŢIA BUGET
Biroul Raportare Execuţie Buget 4126 021/305.55.00
Serviciul Elaborare şi Execuţie Buget 4125 021/305.55.00
DIRECŢIA SUPORT TEHNICO-ADMINISTRTIV
Serviciul Parc Auto și Poștă 4014 021/305.55.00
Serviciul Tehnico Administrativ 4019/4010 021/305.55.00
Curierat 4022  021/305.55.00
DIRECŢIA GENERALA ACHIZIŢII
Secretariat 5006/5005

021/305.55.00
Fax 021/305.55.87

DIRECTIA PROCEDURI ACHIZIȚIE
Secretariat 5006 021/305.55.00
Serviciul Evidență Achiziții Externe 5006 021/305.55.00
Serviciul Achizitii Interne 5006 021/305.55.00
DIRECTIA CONTRACTE
Secretariat 5005  021/305.55.00
Serviciul Concesionări 5005  021/305.55.00
Serviciul Monitorizare Contracte - Registrul Unic 5005  021/305.55.00
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE URBANĂ
Secretariat 3038 021/305.55.00
DIRECŢIA URBANISM
Secretariat 3038/3039 021/305.55.00
Serviciul Proiecte Urbane 3034/3037 021/305.55.00
Serviciul de Urbanism 3045/3049 021/305.55.00
Serviciul de Autorizare 3051/3072 021/305.55.00
Serviciul Publicitate Stradală 3074 021/305.55.00
Serviciul Autorizații (rețele) 3056/3061 021/305.55.00
Registratura 3041 021/305.55.00
SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV și CU ALTĂ DESTINAȚIE
Serviciul Administrare Fond Locativ și cu altă destinație 5089 021/305.55.00
DIRECŢIA de MEDIU
Secretariat 4108 021/305.55.00
Serviciul Avize şi Acorduri 4154 021/305.55.00
Serviciul Monitorizare Spații Verzi 4160 021/305.55.00
Serviciul Ecologie Urbană 4109 021/305.55.00
SERVICIUL PENTRU RELAŢIA CU MASS MEDIA
Secretariat 5102/5096 021/305.55.00
DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN
Serviciul Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate 1152 021/305.55.00
Serviciul Audit Public Intern pentru Instituții și Servicii Publice    
DIRECŢIA AFACERI EXTERNE ŞI PROTOCOL
Secretariat 1149 021/305.55.00
Serviciul Reprezentare Externă 1143 021/305.55.00
Serviciul Protocol 1148/1149 021/305.55.00
DIRECŢIA INTEGRARE STRĂINI ŞI DIVERSITATE
Serviciul pentru Integrare Socială Străini 1139 021/305.55.00
Serviciul pentru Dialog Multicultural și Diversitate 1140 021/305.55.00
DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Secretariat 2074 021/305.55.00
Serviciul Organizare si Securitatea Muncii 4167 021/305.55.00
Serviciul Evidenţă Personal  2070 021/305.55.00
DIRECŢIA PATRIMONIU
Secretariat 5020 021/305.55.00
Serviciul Evidență Fond Imobiliar de Stat   021/3156840
Serviciul Evidență Domeniu Public și Privat 5031/5055 021/305.55.00
Serviciul Cadastru 5016/5018 021/305.55.00
Birou planuri 5016/5018 021/305.55.00
Serviciul Spațiul Loativ și cu altă Destinație 5068/5069/5070 021/305.55.00
DIRECŢIA JURIDIC
Secretariat 3018 021/305.55.00
Serviciul Legislaţie 3014/3015 021/305.55.00
Biroul Analiză și Soluţionare Petiţii Legile Proprietăți 3010/3011 021/305.55.00  
Serviciul Analiză Soluționare și Gestiune Notificări Legea 10/2001 3000/3081/3001 021/305.55.00
Serviciul Instanţe Civile şi Contencios Administrativ 3004/3005/3006 021/305.55.00
Biroul Cauze Comerciale   3014/3017 021/305.55.00
DIRECȚIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE
Secretariat 1131/1133 021/305.55.00
Serviciul Elaborare și Planificare Politici Publice    
Secretariat 1169 021/305.55.00
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Control-Serviciul Transporturi Utilități Publice  

021/5391400

021/5391402

Direcția Control-Serviciul Ecologie Protecția Mediului  
Direcția Control-Serviciul Control Spații Comerciale și Contracte  
Direcția Control-Secretariat  
Direcția Control-Servciul Desființări și Construcții Ilegale  
Direcția Control-Servciul Disciplină în Construcții  
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Secretariat 3028 021/305.55.00
CENTRALA TELEFONICĂ
CENTRALA  

021.305.55.55
021.305.55.00
021/305.55.06
021/305.55.07

DISPECERAT
   

021/794.44.74
0800.800.868
0747.07.77.78

UIP ȘCOLI 2063 021/305.55.00
UIP GLINA 4145 021/305.55.00 
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018